Vinjevegen

Gjeldende veimelding for Vinjevegen:

Veien er åpen fra Rv3 til Løvåsen.

Strekningen fra RV3 til fjellbommen skal høvles og gruses. 

Fra uke 23 blir det dermed mye anleggstrafikk, og vi ber om at bilistene kjører ekstra hensynsfullt, aktpågivende og varsomt!

Automatisk veimeldingstelefon
62 46 04 02

Vinjevegen SA

Vinjevegen SA er et driftselskap som har ansvar for brøyting, drift og vedlikehold av Vinjevegen. 

Vinjevegen er 35.5 km lang og går over fjellet fra Rv3 ved Nordstumoen i Stor-Elvdal til Friisvegen i Ringebu, med avstikkere ned til Løvåsen der Bjørsjøveien begynner. 

Her på vår nettside finner du bl.a priser, veimeldinger og annen informasjon.

Viktige prinsipper for bruk av veien

Årskort og priser på bompassering

 Priser enkelttur

Årskort