Vinjevegen

Gjeldende veimelding for Vinjevegen:

Veien er brøyta og åpen fra Rv3 til Løvåsen

Mellom Løvåskrysset og Friisvegen er veien stengt for vinteren.

Automatisk veimeldingstelefon
62 46 04 02

Vinjevegen SA

Vinjevegen SA er et driftselskap som har ansvar for brøyting, drift og vedlikehold av Vinjevegen. 

Vinjevegen er 35.5 km lang og går over fjellet fra Rv3 ved Nordstumoen i Stor-Elvdal til Friisvegen i Ringebu, med avstikkere ned til Løvåsen der Bjørsjøveien begynner. 

Her på vår nettside finner du bl.a priser, veimeldinger og annen informasjon.

Viktige prinsipper for bruk av veien

Informasjon om brøyting over fjellet 

mellom brøytebom Tryvang og Løvåsen

Strekningen mellom brøytebommen ved Tryvang og Løvåsen er en værutsatt fjellovergang. Ved normalt vintervær brøytes den og holdes åpen på lik linje med strekningen opp fra Rv3. Når vær og vind blir for ille, vil det på kort varsel kunne bli nødvendig å stenge denne strekningen for lengre eller kortere perioder. I spesielle tilfeller vil det kunne bli organisert kolonnekjøring.

Veimeldingene oppdateres når vi vet det er forandring i framkommelighet. Været endrer seg raskt i fjellet, og veien kan snø eller blåse igjen 10 minutter etter at vi har vært der og lagt ut melding. 

Årskort og priser på bompassering

 Priser enkelttur

Årskort