Lauvåsen - nyheter

lauvaasen ikon3

Lauvåsen hytteeierforening er en forening for alle som eier hytte eller fritidseiendom innenfor Lauvåsen Fritidsområde.

Formålet med foreningen er å ivareta saker av felles interesse for hytteeiere innen Lauvåsen Fritidsområde og sammen med grunneierne søke å medvirke til en mest mulig positiv utforming av fritidsområdet.


 

Referat fra årsmøtet

Skrevet av Berit Christensen

Referat fra årsmøte 2022

Årsmøtet ble avholdt på Bekkevangen på setra lørdag 16. april 2022 (påskeaften) kl 10.

36 medlemmer var tilstede.

Godkjenning av innkalling: Møteinnkalling ble godkjent

Åpning: Leder av Lauvåsen hytteeierforening ønsket velkommen til årsmøtet - godt å endelig kunne møtes på påskeaften etter 2 år med årsmøter preget av smitteverntiltak.

Årsmøtet valgte Sissel Steien som referent.

Årsmøtet valgte Berit Christensen som møteleder.

Årsberetning 2021: Årsberetning ble gjennomgått av møteleder.

Regnskap 2021: Regnskap ble gjennomgått av kasserer Brede Ekren.

Fastsettelse av kontingent: Styrets innstilling på ingen endring av kontingent ble vedtatt.

Budsjett 2022: Budsjett ble gjennomgått av kasserer Brede Ekren.

 Valg:

Leder:                       Berit Christensen - valgt for 1 år                     

Sekretær:                  Stein Berg  - valgt for 2 år         

Kasserer:                  Brede Ekren – valgt for 2 år

Styremedlem:           Sissel Steien – valgt  for 2 år

Styremedlem:           Øystein Aamodt - valgt for 2 år

Varamedlem:            Steinar Vassaasen – valgt for 1 år

Varamedlem:            Morten Rogstad – valgt for 1 år

Revisor:                    Einar Widerøe – ikke på valg

Valgkomite:              Per Kjelland – valgt for 2 år

                                  Mangler en i valgkomitéen - evt. interesserte kan melde fra til Per Kjelland.

                                 

Påskeskirenn: arrangør 2023  - fam. Ole Eriksen

Innkomne saker: Ingen innkomne saker til styret.

Saker som kom opp på slutten av møtet:

Vannpost Kletten. Berit orienterte om hva som er gjort fra Lauvåsen fritidsområde v/Gunnar Myrvang. De har feilsøkt ledningsnettet uten å finne feil. Det er vurdert å grave og legge ned ny ledning, men det blir en stor kostnad som hytteeierene må være med å bære.

Det er satt opp pumpe, men det ble kommentert at den er veldig tung og vanskelig å bruke. Berit melder tilbake til Myrvang om problemene med pumpa.

På Vinjeveien.no ligger informasjon om hva som er gjort i forhold til vann.

Stein orienterte om planer for å sette opp et skur til skuter i tilknytning til bua på setra.

Ny dugnadsfamilie for ettersyn Gapahuken: fam. Erling Skard

Det ble også stilt spørsmål om det er mulig å oppgradere bålplassen ved gapahuken/grillbua.

Berit foreslo at det kunne være en del av dugnadsjobben til de som har ettersyn med Gapahuken

Per Kjelland orienterte om fiskeforholdene i Lauvåsvatnet, og at det er viktig å få tatt ut en del fisk. Han foreslo fiskekonkurranse på Lauvåsvatnet f.eks Skjærtorsdag, og at Lauvåsvatnet holdes utenom obligatorisk fiskekort.

Berit forhører seg med Gunnar Myrvang om dette er mulig.

sommerbrev 2022

Skrevet av Berit Christensen

        SOMMERBREV 2022

Midtsommer er ei fantastisk tid å være på hytta, juni-nettene er lyse og lange. Det er vann og kulper som bare innbyr til en dukkert - det er satt opp badestige på brygga lengst nord i Lauvåsvatnet. En kveld i gapahuken kan også anbefales.

Denne påsken fikk vi endelig gjennomført både årsmøte og påskeskirenn på påskeaften.

Påskeskirennet ble gjennomført uten ski. Hele vinteren har vært preget av veldig lite snø i hytteområdet. Det har ikke vært mulig å preparere skitraséen med løypemaskin. Det ble kjørt med skuter fra midt i februar og til uka før påske - det var det løypelaget fikk til i år. Bare det var en prestasjon av våre flinke løypekjørere - det måtte improviseres og mye måtte tas på sparket for å få til dette.

Takk til løypekjørere, og takk til de hytteeierne som bidro med å betale årlig frivillig bidrag. Dugnadsinnsatsen er stor, og det er mye utgifter som skal dekkes sjøl om løypemaskina står.

Sjøl om det var lite snø nedi Lauvåsen i påsken så fikk de som ville, noen flotte skiturer innpå fjellet - det var fine forhold på skaraen mot skaret, Piggvola og Fampen.

Flaskepantcontainerne:

Innimellom blir containerne med flaskepant fulle. Røde Kors ber oss om ikke å kaste annet enn pant i containerne. Panten tar mindre plass hvis det ikke kastes poser. Røde Kors skal lage en plakat med kontaktinfo (tlf.nr. og e-postadresse ) om hvor det kan gis beskjed når containerne blir fulle.

Web-kamera

Det er værstasjonen og webkameraet på Tryvang. Her kan man gå inn for å se på vær og vindforhold – kameraet gjør at vi kan sitte hjemme å få informasjon om vær og vind på hytta. Gå inn på

 www.telenorbua.vinjevegen.info.

Det ligger også en link inne på www.vinjevegen.info.

Det er også mulig å laste ned en App som heter VinjevegenNÅ.

Mailadresser

Husk å melde fra til oss hvis mailadresse eller adresse endres. Det er fremdeles en del vi ikke har mailadresse til – å sende ut brev og beskjeder på mail sparer oss både for mye arbeid og porto.

Dere kan enten ringe Berit på 957 29118 eller sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Salg av hytter

Det er viktig for hytteeierforeningen at vi får vite om at hytter selges. Vi oppdager stadig at vi sender ut brev og mailer til tidligere hytteeiere. Dersom vi får oppgitt navn og adresse på nye hytteeiere så sender vi velkomstbrev og informasjon om at hytteeierforeningen eksisterer, hva hytteeierforeningen jobber med og at det er mulig å melde seg inn.

Har du fått ny hyttenabo så fortell dem om hytteeierforeningen.

Dugnader i sommer:

På årsmøtet kom det opp et ønske om å oppgradere bålplassen ved gapahuken. Hvis noen følger seg kallet, så ta kontakt med Berit på 957 29118 eller sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Materialer dekkes av hytteeierforeningen.

Det skulle også vært tatt vekk kjerr ved lekeplassen nedpå setra. Det samme gjelder her - dersom noen vil bidra med det, ta kontakt med Berit.  Følg også med på Facebook for evt. smådugnader på kort varsel.

Vedlikehold av skiløyper og bygging av ei ny bru gjøres gjennom hele sommeren i regi av løypegruppa i Lauvåsen, hvis noen vil bidra her ta kontakt med Odd-Erling Lange tlf.nr. 404 49929.

Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen løypelag:

Årsmøtet avholdes ved garasjen på Tryvang 13. august 2022 kl. 16. Sakspapirer legges ut under løypelaget sin fane på www.vinjevegen.info.

For dere som ønsker gode løyper i området så er det viktig at også Lauvåsen-folket møter her.

I etterkant av årsmøte tennes grillen, og man håper på en hyggelig ettermiddag på Tryvangplassen.

Det kommer mer informasjon om dette.

Styret i Lauvåsen Hytteeierforening ønsker alle en riktig god hyttesommer!

Referat fra årsmøte 2021

Skrevet av Berit Christensen

Lauvåsen hytteeierforening

Referat fra årsmøte 2021

Årsmøte i Lauvåsen hytteeierforening planlagt påskeaften 2021 ble utsatt til 14.august da pandemien fremdeles «raser».

13 personer møtte opp fordelt på 10 hytter

  • Innkalling ble godkjent
  • Åpning:

Berit ønsket velkommen, Sissel Steien ble valgt til referent og Berit Christensen ble valgt til møteleder

  • Årsberertning

Berit gikk gjennom denne, og den ble godkjent.

  • Regnskap

Brede gikk gjennom regnskapet. Godkjent uten kommentarer.

  • Fastsettelse av kontingent:

Foreslått uendret på kr.350,- Vedtatt

  • Budsjett 2021

Brede la frem forslag til budsjett. Det settes av 30.000 som tilskudd til løypelaget og som øremerkes garasjebygg. Forslag til budsjett ble vedtatt.

  • Valg:

Leder:             Berit Christensen – gjenvalg for 1 år

Sekretær:        Stein Berg – ikke på valg

Kasserer:         Brede Ekren – ikke på valg

Styremedlem: Øystein Aamodt – ikke på valg

Styremedlem: Sissel Steien – ikke på valg

Varamedlem: Morten Rogstad – gjenvalg for 1 år

Varamedlem:  Steinar Vasaasen – gjenvalg for 1 år

Revisor:           Einar Widerøe – gjenvalgt for 2 år

Valgkomite:    Per Kjelland – ikke på valg

Påskeskirenn: viderefører arr. planlagt 2021 til 2022. Familien Engebretsen Bakken og familien Støen

Det ble kommentert at tilnærmet hele styret er på valg samtidig. For å sikre overlapp er det viktig å gjøre noen grep ved neste valg.

  • Inkomne saker:

           

Fra Styret:

Styret foreslår å undersøke muligheten av å kjøpe en brukt scooter som hytteeierforeningen eier og bruker.

Bakgrunn for forslaget er ønske om bedre internløyper. Inngå samarbeid om løypekjøring med Røde kors.

Forslag: Styret initierer et møte med Røde kors. Det vil ikke bli tatt noen beslutning før etter dette møtet.

Vedtak: Styret får fullmakt til å vurdere kjøp av brukt scooter etter møte med Røde kors.

Sommerbrev 2021

Skrevet av Berit Christensen

SOMMERBREV 2021

Nok et år ble årsmøtet i Lauvåsen Hytteeierforening utsatt pga. gjeldende smittevernregler.

Nytt tidspunkt for årsmøte er 14. august 2021 kl 14 ved Gapahuken/Grillbua ved Lauvåsvatnet.

Agenda og årsmøtepapirer er sendt ut i mars - i forkant av planlagt årsmøte. Håper mange setter av den datoen og møter opp.

Fra Løypelaget

Selv om det nå er sol og sommer så må vi ta et tilbakeblikk på vinter og løypekjøring -

Det er en gledelig økning på antall hytter som betaler frivillig løypeavgift, 32 hytter mer denne sesongen enn i fjor. Takk til alle bidragsytere. Styret i løypelaget tar dette som et tegn på fornøyde skigåere og at det er forståelse for at skiløypene ikke gjør seg sjøl- det ligger mange timers arbeid bak.

Både vinterferien og påsken ga utfordringer med varme dager og kalde netter - dvs. isete løyper.

Løypemaskina kjørte hver dag med en fordeling i løypenettet slik at det var mulig for både Tryvangområdet og Lauvåsen å gå i nykjørte spor i løypemaskintraséen.  Skuterløypene kjøres av Stor-Elvdal Røde Kors mot betaling, løypemaskina kjøres av hytteeiere fra Lauvåsen og Tryvang på dugnad. Takket være god merking av traséene og kjørere som begynner å få bedre erfaring har vi i år vært forskånet fra reparasjoner på løypemaskina.

Heldige var de som hadde mulighet til å gå på skaren innover fjellet i helgene etter påske - det er så absolutt vinterens dessert.

Det er planlagt å bygge 2-3 nye bruer over bekker i løypetraséen i Lauvåsenområdet. Materialer ble kjørt ut av Røde Kors i påsken - det vil bli innkalt til dugnad på dette etter hvert. Det vil bli lagt ut på Facebook.

Det skal i løpet av sommeren/høsten bygges garasje til løypemaskin ved Tryvangplassen - også her skal mye gjøres på dugnad. Sjøl om garasjen er plassert på Tryvang så kommer den absolutt hytteeierne på Lauvåsen til gode. Vi har felles løypelag og felles utstyr som får mye bedre forhold ved å bli oppbevart i en garasje i stedet for i det teltet som står der nå. Derfor oppfordres alle hytteeiere i Lauvåsen å bidra til at garasjen kommer opp i løpet høsten. Det kommer mer informasjon på mail og Facebook om dette. Sparebankstiftelsen Hedmark har bidratt med kr. 150 000 og grunneier Cato Haugen med festetomt med veldig lav årlig festeavgift. Dette er ikke nok til å bygge garasje så her kommer det også en oppfordring om å bidra via «Spleis» og Sparebanken Øst.

Avfall og søppelkontainere

Vi minner om at det i søppelcontainerene er lagt opp til sortering av søppel, og at det ikke skal kastes mer oppi der enn det vi vanligvis kaster i egne søppeldunker. Informasjon om åpningstider, adresse og kart på gjenvinningsstasjonen på Koppang finnes på  www.fias.no. Styret i hytteeierforeningen oppfordrer alle hytteeiere til å følge FIAS sine retningslinjer for søppelsortering

Web-kamera

Det er værstasjonen og webkameraet på Tryvang. Her kan man gå inn for å se på vær og vindforhold – kameraet gjør at vi kan sitte hjemme å få informasjon om vær og vind på hytta. Gå inn på

 www.telenorbua.vinjevegen.info.

Det ligger også en link inne på www.vinjevegen.info.

Det er også mulig å laste ned en App som heter VinjevegenNÅ.

Mailadresser

Husk å melde fra til oss hvis mailadresse eller adresse endres. Det er fremdeles en del vi ikke har mailadresse til – å sende ut brev og beskjeder på mail sparer oss både for mye arbeid og porto.

Dere kan enten ringe Berit på 957 29118 eller sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Salg av hytter

Det er viktig for hytteeierforeningen at vi får vite om at hytter selges. Vi oppdager stadig at vi sender ut brev og mailer til tidligere hytteeiere. Dersom vi får oppgitt navn og adresse på nye hytteeiere så sender vi velkomstbrev og informasjon om at hytteeierforeningen eksisterer, hva hytteeierforeningen jobber med og at det er mulig å melde seg inn.

Har du fått ny hyttenabo så fortell dem om oss.

Hjertestarter

Etter lørdagens hendelse i fotballkampen mellom Danmark og Finland ble spørsmålet om en hjertestarter igjen aktualisert. Hytteierforeningen har blitt spurt om det er mulig å kjøpe inn en hjertestarter som kan plasseres i Lauvåsen. Ved henvendelse til Røde Kors Førstehjelp ble det bekreftet at batteriet på hjertestarter er avhengig av at hjertestarteren blir oppbevart i skap/rom med temperatur over 5 grader pluss. Uten strøm kan ikke dette kravet til oppbevaring innfris, og det jobbes foreløpig ikke videre med kjøp av hjertestarter i regi av hytteeierforeningen. Vi oppfordrer dere til å lære dere hva som skal gjøres i slike situasjoner:

1. Frie luftveier 2. Tilkall hjelp 3. Start hjerte-lunge-redning.

Årsmøtet 2021

Skrevet av Berit Christensen

Årsmøte i Lauvåsen hytteeierforening som tradisjonelt avholdes påskeaften må også i år utsettes pga. nasjonale smittevern tiltak.

Mvh. Styret